• Diseño de campañas de correo electrónico.
  • Segmentación de listas de correo.
  • Automatización de marketing por correo electrónico.